בקרוב

תוכניות אלול-תשרי

שריינו את התאריכים

ימי שישי בבוקר

9:00-10:15

השיעורים יועברו באנגלית

פתוח לגברים ונשים

בשיתוף פעולה של הקתדרה ובית המדרש

650.00Register להרשמה

תוכניות אלול-תשרי

שריינו את התאריכים

שיעורים שבועיים

סיורים באנגלית