בקרוב

ימי שישי בבוקר

9:00-10:15

השיעורים יועברו באנגלית

פתוח לגברים ונשים

בשיתוף פעולה של הקתדרה ובית המדרש

390.00Register להרשמה

ימי שישי בבוקר

9:00-10:15

השיעורים יועברו באנגלית

פתוח לגברים ונשים

בשיתוף פעולה של הקתדרה ובית המדרש

390.00Register להרשמה

שיעורים שבועיים

לפרטים ולהרשמה

http://www.wbm.org.il/weekly-classes/