פרשת השבוע

סבא או אבא בשמים?

בתיה הפטר ימים אלה של תשובה ורחמים מעצימים את המתח המתמיד בין  מידת הדין שלבין אהבת ללא תנאי. במישור האישי, משמעות הדבר מאבק כוחות בין הרצון לקחת אחריות על מעשינו לבין הרצון לסלוח לעצמנו. בדברי חז"ל ניתן לראש השנה אופי של יום דין. אך, אני סבורה שיש אי הבנה של אופיו של...

קראו עוד

במדבר – חומש הפקודים, ספר המעבר

בתיה הפטר ברמת הפשט, ניתן לסכם את ספר במדבר, אשר חז"ל מכנים ספר הפקודים, כמעבר בין שני מפקדים. הראשון מופיע בפרשת במדבר, בה התורה מונה את היוצאים ממצרים, והשני בפרשת פנחס, בה נמנים הנכנסים לארץ ישראל. אולם, בתורת הסוד שני מפקדים אלה מייצגים שני נתיבים נפרדים לאמונה,...

קראו עוד

תזריע-מצורע: מסרים הנלמדים מתוך הלכות טומאה וטהרה

מאת: בתיה הפטר איזו מסרים נלמדים מתוך הלכות טומאה וטהרה בהתייחס לפליטות הגוף? קיים הבדל עצום בין חומרת טומאת הזב/זבה לבין חומרת טומאת נידה וטומאת פליטת זרע של גבר. תהליך הטהרה מטומאת הזב/זבה, פליטות לא טבעיות (לפי הרמב"ן), מחייב ספירת שבעה ימים נקיים, טבילה במקווה,...

קראו עוד

פרשת ויקהל – חכמת הלב

מאת: בתיה הפטר המדרש אומר: “כשירד משה אמר להם לישראל, כך אמר לי הקב"ה לעשות לו משכן קרשים ומזבח ושלחן. אמרו לו, 'ומי יעשה כל זאת?' אמר להם 'בצלאל'. התחילו ישראל מרננים על משה ואמרו 'לא אמר הקב"ה למשה לעשות את המשכן על ידי בצלאל אלא משה מעצמו ממנה אותו על שהוא קרובו...

קראו עוד

פרשת זכור והמצוות של פורים

מאת: בתיה הפטר המצוות של משלוח מנות ומתנות לאביונים מפיצות בינינו רוח של אחווה אחדות ושמחה. ככאלה, הן נראות מתאימות להעצמת שמחת יום טוב של חגים אחרים גם כן. מדוע זכה חג משני כמו פורים במצוות מיוחדות אלה? המפתח לשאלה מונח בזה שחג הפורים הוא זכר לעימות בין העם היהודי...

קראו עוד

פרשת כי תשא: הרהורים על הפרשה 'מחני נא מספרך' משה מתקן את הפגם של נח

מאת: בתיה הפטר רב לוי יצחק מברדיטשב מלמד אותנו ש"משה תקן נשמת נח" (קדושת הלוי, נח). רב לוי יצחק מתבסס על הארי ז"ל בספר שער הגלגולים, בו הוא מציין כי משה הוא הגלגול של נח. הרעיון נמצא גם במקורות קדומים יותר. במדרש ילמדנו ופרקי דרבי אליעזר. בפסוקים לפני הגזירה על המבול,...

קראו עוד

משפטים: תחילת 'עולם התיקון'

מאת: בתיה הפטר במעמד הר סיני, אומה של עבדים משוחררים חוותה את דרגת הנבואה הגבוהה ביותר המוכרת לעם ישראל. הקב"ה ראה את האומה הזאת גם כ'עם סגולתו' (שמות יט ה) וגם כעבדיו "עֲבָדַי הֵם אֲשֶׁר-הוֹצֵאתִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם" (ויקרא כה נה). לאור הקריאה הזו, הפתיחה של...

קראו עוד

Dedications

השיעור של ד"ר הלל מאלי הוקדש ע"י רבקה ואהרון דמסקי לזכר הוריה של רבקה, חיה נעשע בת זלדה וירוחם פישל כהן ומשה בן שיינע וישראל נתן נטע גליס
השיעור של שני טרגנין הוקדש לרפואתו השלמה של יוני בלייברג, יונתו אהרן בן יעל עדינה

חגים

סבא או אבא בשמים?

בתיה הפטר ימים אלה של תשובה ורחמים מעצימים את המתח המתמיד בין  מידת הדין שלבין אהבת ללא תנאי. במישור האישי, משמעות הדבר מאבק כוחות בין הרצון לקחת אחריות על מעשינו לבין הרצון לסלוח לעצמנו. בדברי חז"ל ניתן לראש השנה אופי של יום דין. אך, אני סבורה שיש אי הבנה של אופיו של...

קראו עוד

פרשת זכור והמצוות של פורים

מאת: בתיה הפטר המצוות של משלוח מנות ומתנות לאביונים מפיצות בינינו רוח של אחווה אחדות ושמחה. ככאלה, הן נראות מתאימות להעצמת שמחת יום טוב של חגים אחרים גם כן. מדוע זכה חג משני כמו פורים במצוות מיוחדות אלה? המפתח לשאלה מונח בזה שחג הפורים הוא זכר לעימות בין העם היהודי...

קראו עוד

פסח: לאחוז ברגע

מאת: בתיה הפטר בתיאור מפגשו של לוט עם המלאכים בספר בראשית, בולט פרט מסקרן ביותר: " ...וַיַּעַשׂ [לוט] לָהֶם מִשְׁתֶּה, וּמַצּוֹת אָפָה וַיֹּאכֵלוּ" (בראשית י"ט, ג'). רש"י מציין שבאותו הזמן, "פסח היה" (ד"ה" ומצות אפה"). תשובתו של רש"י מרמזת על ההקבלה בין מפגש לוט...

קראו עוד

Dedications

השיעור של ד"ר הלל מאלי הוקדש ע"י רבקה ואהרון דמסקי לזכר הוריה של רבקה, חיה נעשע בת זלדה וירוחם פישל כהן ומשה בן שיינע וישראל נתן נטע גליס
השיעור של שני טרגנין הוקדש לרפואתו השלמה של יוני בלייברג, יונתו אהרן בן יעל עדינה