תזריע-מצורע: מסרים הנלמדים מתוך הלכות טומאה וטהרה

מאת: בתיה הפטר איזו מסרים נלמדים מתוך הלכות טומאה וטהרה בהתייחס לפליטות הגוף? קיים הבדל עצום בין חומרת טומאת הזב/זבה לבין חומרת טומאת נידה וטומאת פליטת זרע של גבר. תהליך הטהרה מטומאת הזב/זבה, פליטות לא טבעיות (לפי הרמב"ן), מחייב ספירת שבעה ימים נקיים, טבילה...