פרשת ויקהל – חכמת הלב

מאת: בתיה הפטר המדרש אומר: “כשירד משה אמר להם לישראל, כך אמר לי הקב"ה לעשות לו משכן קרשים ומזבח ושלחן. אמרו לו, 'ומי יעשה כל זאת?' אמר להם 'בצלאל'. התחילו ישראל מרננים על משה ואמרו 'לא אמר הקב"ה למשה לעשות את המשכן על ידי בצלאל אלא משה מעצמו ממנה אותו על...

פרשת זכור והמצוות של פורים

מאת: בתיה הפטר המצוות של משלוח מנות ומתנות לאביונים מפיצות בינינו רוח של אחווה אחדות ושמחה. ככאלה, הן נראות מתאימות להעצמת שמחת יום טוב של חגים אחרים גם כן. מדוע זכה חג משני כמו פורים במצוות מיוחדות אלה? המפתח לשאלה מונח בזה שחג הפורים הוא זכר לעימות בין העם היהודי...

פרשת כי תשא: הרהורים על הפרשה 'מחני נא מספרך' משה מתקן את הפגם של נח

מאת: בתיה הפטר רב לוי יצחק מברדיטשב מלמד אותנו ש"משה תקן נשמת נח" (קדושת הלוי, נח). רב לוי יצחק מתבסס על הארי ז"ל בספר שער הגלגולים, בו הוא מציין כי משה הוא הגלגול של נח. הרעיון נמצא גם במקורות קדומים יותר. במדרש ילמדנו ופרקי דרבי אליעזר. בפסוקים לפני...

משפטים: תחילת 'עולם התיקון'

מאת: בתיה הפטר במעמד הר סיני, אומה של עבדים משוחררים חוותה את דרגת הנבואה הגבוהה ביותר המוכרת לעם ישראל. הקב"ה ראה את האומה הזאת גם כ'עם סגולתו' (שמות יט ה) וגם כעבדיו "עֲבָדַי הֵם אֲשֶׁר-הוֹצֵאתִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם" (ויקרא כה נה). לאור הקריאה...

תרומה: הפטרה, בניין לתפארת

מאת: שרה ג'ו בן צבי מלכים א' ה' כו-לב; ו' א-יג הנביא והתקופה הלא גם שלמה בנביאים? השיח בין ה' לבין שלמה המלך קיים כבר מתחילת ימי מלכותו, בחלום בגבעון, וממשיך כאן, בתחילת בניין המקדש ובהשלמת הבנייה. לא היה נביא שתווך בינו לבין הא-ל; שלמה, שנקרא גם "ידידי-ה"...

יתרו: אנכי ה' אלוקיך

מאת: הרב הרצל הפטר הרב מרדכי יוסף מאיז'ביצא בספרו מי השילוח על פר' יתרו כותב: "אנכי ה' א-להיך "ולא נאמר אני, כי אילו היה כתיב אני היה משמע שגילה אז הקב"ה לישראל את כל אורו בשלמות ולא יוכלו אח"כ להעמיק בדבריו כי כבר גילה הכל, אך הכ"ף מורה שאינו...