תרומה: הפטרה, בניין לתפארת

מאת: שרה ג'ו בן צבי מלכים א' ה' כו-לב; ו' א-יג הנביא והתקופה הלא גם שלמה בנביאים? השיח בין ה' לבין שלמה המלך קיים כבר מתחילת ימי מלכותו, בחלום בגבעון, וממשיך כאן, בתחילת בניין המקדש ובהשלמת הבנייה. לא היה נביא שתווך בינו לבין הא-ל; שלמה, שנקרא גם "ידידי-ה"...

יתרו: אנכי ה' אלוקיך

מאת: הרב הרצל הפטר הרב מרדכי יוסף מאיז'ביצא בספרו מי השילוח על פר' יתרו כותב: "אנכי ה' א-להיך "ולא נאמר אני, כי אילו היה כתיב אני היה משמע שגילה אז הקב"ה לישראל את כל אורו בשלמות ולא יוכלו אח"כ להעמיק בדבריו כי כבר גילה הכל, אך הכ"ף מורה שאינו...

יתרו: לא תעשה לך פסל- איסור שעבר זמנו או אתגר עכשיווי

מאת: בתיה הפטר ר' מרדכי יוסף מאישביצא במיטבו- בעולם העתיק אנשים עבדו לפסלים. התורה אסרה התנהגות זו. איזו רלוונטיות יש לאיסור זה בעולם ה"נאור" שלנו היום? כשר' מרדכי יוסף התבונן במושג של "פסל" הוא ראה חפץ קצוב בעל מימדים ברורים, מושלם בלי "שום...

בשלח: 'היש ה' בקרבנו אם אין'

מאת: בתיה הפטר ההשפעה הרוחנית של קריעת ים סוף (אשר שם ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הנביא), שמבחינה רוחנית פחותה רק ממתן תורה, תואר באופן מטפורי על ידי רב יעקב ליינר מראדזין, הבית יעקב כך: " כי בעת שעברו בים היה להם אור גדול בהתגלות כמו העומד אצל...

וארא: קריאת היסטוריה – הספר שהקב"ה כתב

מאת בתיה הפטר  בסוף פרשת שמות אנו מוצאים את משה במצוקה נוראית, לאחר שסוף, סוף קבל על עצמו את האחריות לגאול את עם ישראל מעריצות פרעה. ההתרחשויות אינן מתפתחות כפי שצפה משה. לא רק שמשה לא הצליח לגאול את העם, הוא למעשה אף הגביר את סבלותם. מתוסכל ומיואש, משה פונה אל ה'...

וארא: הפטרה, מידי חודש ושבת

מאת: שרה ג'ו בן צבי ישעיהו ס"ו הנביא זה הפרק האחרון בנבואתו של ישעיהו הנביא. כיאה לנבואה אחרונה, ההפטרה עוסקת באחרית הימים, בימי הגאולה. הנביא שחזה במו עיניו את נפילתה של ממלכת ישראל (סביבות 2300 לבריאה, המאה השישית לפני הספירה) ואת הגולים הראשונים מעם ישראל,...