יתרו: לא תעשה לך פסל- איסור שעבר זמנו או אתגר עכשיווי

מאת: בתיה הפטר ר' מרדכי יוסף מאישביצא במיטבו- בעולם העתיק אנשים עבדו לפסלים. התורה אסרה התנהגות זו. איזו רלוונטיות יש לאיסור זה בעולם ה"נאור" שלנו היום? כשר' מרדכי יוסף התבונן במושג של "פסל" הוא ראה חפץ קצוב בעל מימדים ברורים, מושלם בלי "שום...

בשלח: 'היש ה' בקרבנו אם אין'

מאת: בתיה הפטר ההשפעה הרוחנית של קריעת ים סוף (אשר שם ראתה שפחה על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי הנביא), שמבחינה רוחנית פחותה רק ממתן תורה, תואר באופן מטפורי על ידי רב יעקב ליינר מראדזין, הבית יעקב כך: " כי בעת שעברו בים היה להם אור גדול בהתגלות כמו העומד אצל...

וארא: הפטרה, מידי חודש ושבת

מאת: שרה ג'ו בן צבי ישעיהו ס"ו הנביא זה הפרק האחרון בנבואתו של ישעיהו הנביא. כיאה לנבואה אחרונה, ההפטרה עוסקת באחרית הימים, בימי הגאולה. הנביא שחזה במו עיניו את נפילתה של ממלכת ישראל (סביבות 2300 לבריאה, המאה השישית לפני הספירה) ואת הגולים הראשונים מעם ישראל,...

בא: הפטרה, מכת מצרים

מאת: שרה ג/ו בן צבי ירמיהו מ"ו יג – כח; תימנים מפטירים מישעיהו י"ט הנביא ימי ירמיהו היו ימים סוערים לא רק לעם ישראל אלא לכל ארצות הקשת הפוריה. ממלכה אחר ממלכה נפלה לפני חילו העצום של מעצמת העל החדשה שפלשה מצפון, האימפריה הבבלית. קובץ שלם לקראת סוף ספר ירמיהו...

שמות: האופי של מנהיג מסתייג, והתקרית במלון

  מאת: בתיה הפטר לאחר מו"מ מפרך, הקב"ה סוף סוף משכנע את משה המסויג לקבל על עצמו את תפקיד גואל ישראל. בזמן שמשה יוצא למצרים כשהוא מעביר את הלילה במלון, מסופר לנו מקרה תמוה כביכול: ה' מאיים על חייו של משה: "ויהי בדרך במלון, ויפגשהו ה' ויבקש המיתו. ותקח...