סבא או אבא בשמים?

בתיה הפטר ימים אלה של תשובה ורחמים מעצימים את המתח המתמיד בין  מידת הדין שלבין אהבת ללא תנאי. במישור האישי, משמעות הדבר מאבק כוחות בין הרצון לקחת אחריות על מעשינו לבין הרצון לסלוח לעצמנו. בדברי חז"ל ניתן לראש השנה אופי של יום דין. אך, אני סבורה שיש אי הבנה של...

במדבר – חומש הפקודים, ספר המעבר

בתיה הפטר ברמת הפשט, ניתן לסכם את ספר במדבר, אשר חז"ל מכנים ספר הפקודים, כמעבר בין שני מפקדים. הראשון מופיע בפרשת במדבר, בה התורה מונה את היוצאים ממצרים, והשני בפרשת פנחס, בה נמנים הנכנסים לארץ ישראל. אולם, בתורת הסוד שני מפקדים אלה מייצגים שני נתיבים נפרדים...

פרשת ויקהל – חכמת הלב

מאת: בתיה הפטר המדרש אומר: “כשירד משה אמר להם לישראל, כך אמר לי הקב"ה לעשות לו משכן קרשים ומזבח ושלחן. אמרו לו, 'ומי יעשה כל זאת?' אמר להם 'בצלאל'. התחילו ישראל מרננים על משה ואמרו 'לא אמר הקב"ה למשה לעשות את המשכן על ידי בצלאל אלא משה מעצמו ממנה אותו על...

פרשת כי תשא: הרהורים על הפרשה 'מחני נא מספרך' משה מתקן את הפגם של נח

מאת: בתיה הפטר רב לוי יצחק מברדיטשב מלמד אותנו ש"משה תקן נשמת נח" (קדושת הלוי, נח). רב לוי יצחק מתבסס על הארי ז"ל בספר שער הגלגולים, בו הוא מציין כי משה הוא הגלגול של נח. הרעיון נמצא גם במקורות קדומים יותר. במדרש ילמדנו ופרקי דרבי אליעזר. בפסוקים לפני...

וארא: קריאת היסטוריה – הספר שהקב"ה כתב

מאת בתיה הפטר  בסוף פרשת שמות אנו מוצאים את משה במצוקה נוראית, לאחר שסוף, סוף קבל על עצמו את האחריות לגאול את עם ישראל מעריצות פרעה. ההתרחשויות אינן מתפתחות כפי שצפה משה. לא רק שמשה לא הצליח לגאול את העם, הוא למעשה אף הגביר את סבלותם. מתוסכל ומיואש, משה פונה אל ה'...