"האופן בו אנו משקיעים את המשאבים שלנו -- האנרגיות, הזמן, והכסף -- מגדיר אותנו. עם תרומתינו לבית המדרש לנשים, אנו נותנים גיבוי לאמירה שלנו 'לימוד תורה וחיי תורה חשובים לנו' ". -סו רוזנפלד