השיעור של שני הוקדש ע"י דינה לאווי לזכרה של אמה, הלן לוי ז"ל, חיה הענא ז"ל בת דוד ולאה